De overschrijding van de uitstoot van broeikasgassen in Europa analyseren in 2030 en 2050

Image
economy
Fig. 1. Economie
2022-06-09

Kunnen we binnen 1,5°C van opwarming blijven zonder veranderingen in levensstijl aan te brengen?

Technologische veranderingen alleen, zoals verminderde uitstoot van de bouw-, industrie- en transportsectoren na de invoering van efficiëntere technologie en hernieuwbare energie, zullen waarschijnlijk niet voldoende zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.[1]

Werkpakket 1 van het 1,5°C Levensstijlen-project analyseert hoe combinaties van levensstijlopties kunnen voldoen aan de broeikasgasemissiedoelstellingen voor 2030 en 2050 die compatibel zijn met 1,5°C opwarming. Als eerste stap berekenen we eerst de broeikasgasemissies van alle Europese Unie landen en drie G20-landen (Mexico, Zuid-Afrika en Indonesië) in 2030 en 2050, na de ontwikkeling van Shared Socioeconomic Pathway 1 – een verhaal voor wereldwijde ontwikkeling gericht op duurzaamheid en gelijkheid. We modelleren deze ontwikkelingen door de economische structuur en emissie-intensiteit te wijzigen zoals gerapporteerd in aanbod- en gebruikstabellen (EXIOBASE) en vervolgens emissieveranderingen te berekenen met ecologisch uitgebreide input-outputanalyse (EE-IOA). We hebben bijvoorbeeld demografische veranderingen en een grotere acceptatie van efficiëntere en hernieuwbare technologieën in de industriële sectoren opgenomen door de vraag naar specifieke grondstoffen/goederen door de industrie aan te passen of de emissies die verband houden met een economische activiteit te verminderen.

Door het gebruik van EE-IOA kunnen we een schatting maken van de voetafdruk die kan worden toegeschreven aan de uiteindelijke vraag van huishoudens in elk van deze landen op basis van zowel binnenlandse als geïmporteerde consumptie. We nemen alle demografische en industriële achtergrondsysteemverschuivingen mee, maar sluiten veranderingen in levensstijlen uit, omdat deze later zullen worden gemodelleerd op basis van inbreng van denktanks van burgers. Na onze analyse van het verschil tussen de verwachte CO2-voetafdruk van onze modellering en de CO2-voetafdruk die nodig is voor een opwarming van 1,5°C, zullen we inschatten hoeveel emissiereductie nog nodig is door veranderingen in levensstijl.

Stephanie Cap en Laura Scherer, Centrum voor Milieuwetenschappen (CML), Universiteit Leiden, Leiden, Nederland

Referenties: [1] van Vuuren, D.P., Stehfest, E., Gernaat, D.E.H.J. et al. Alternative pathways to the 1.5 °C target reduce the need for negative emission technologies. Nature Clim Change 8, 391–397 (2018). https://doi.org/10.1038/s41558-018-0119-8

Afbeeldingsbron:
Economy door PenSmasher vanaf NounProject.com