Over ons project

Het IPCC concludeert in hun speciaal rapport over de opwarming van de aarde dat het beperken van de mondiale temperatuurstijging maatregelen aan de vraagzijde en veranderingen in levensstijl vereist. Eerdere pogingen om veranderingen aan de vraagzijde te realiseren, werden door verschillende factoren belemmerd:

  • Ten eerste zijn er zeer beperkte kwantitatieve gegevens die aantonen hoeveel een voorgestelde verandering in levensstijl zou bijdragen aan de beperking van de klimaatverandering. Beleidsmakers en burgers hebben dus geen begeleiding om weloverwogen keuzes te maken. 
  • Ten tweede is er nog steeds beperkt bewijs van publieke acceptatie van ingrijpende veranderingen. Dit heeft geleid tot internationaal ongecoördineerd beleid en tot beleid dat naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende effect zal hebben. 
  • Ten derde heeft beleid gewoonlijk veranderingen in individueel gedrag bevorderd zonder structurele beperkingen of structurele oorzaken van niet-duurzame levensstijlen aan te pakken. Dit heeft geleid tot beleid dat ineffectief blijft en burgers frustreert die positieve levensstijlkeuzes willen maken.

We streven ernaar om alle drie bovenstaande problemen aan te pakken door een analyse van individuele levensstijlperspectieven, op huishoudensniveau, te verbinden met beleid en sociaaleconomische structuren, op alle niveaus, van internationaal tot lokaal. De analyse zal worden gestructureerd volgens de opkomende 1,5-graden levensstijlbenadering, die leden van het consortium hebben helpen definiëren. Het voordeel van een levensstijlgerichte benadering is om concrete transformaties van levensstijl door individuen te koppelen aan transformaties van de structurele context door beleid en economische en maatschappelijke instellingen. Deze inclusieve benadering is origineel in termen van een onderzoeksstrategie. In praktische termen is het veelbelovend omdat het concrete begeleiding biedt en kan worden opgeschaald naar politieke, sociale en economische capaciteiten op regionaal tot (supra-)nationaal niveau. We streven onze doelen na met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve methoden, beoordelingen op landniveau en sector gebaseerde casestudies, evenals innovatieve vormen van participatie en een breed scala aan communicatiemethoden.


Onze doelstellingen

  • Kwantificeer de klimaat- en gezondheidseffecten van veranderende levensstijlen
  • Analyseer, op kwalitatieve wijze, koolstofarme transformatieve strategieën voor huishoudens
  • Analyseer structurele beperkingen en barrières voor duurzame veranderingen in levensstijl
  • Beoordeel mogelijke risico's van veranderingen in levensstijl op huishoudniveau
  • Beoordeel de impact van veranderingen in levensstijl op economische- en sociale systemen
  • Benader en communiceer met actoren om transformatieve methodes van 1,5° Levensstijlen aan te nemen

Werkprogramma

Het EU 1,5° Levensstijlen-project omvat zes Werkpakketten (WP) hieronder, plus een Coördinatie en Management WP.

Image
1_5_LS-Figure-WP-Flyer_1_5_LS_Figure_WP-Flyer-DU

Projecttiming

Het project startte in mei 2021 en zal 4 jaar duren.