Universiteit Leiden

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden (opgericht in 1575) is een van Europa's toonaangevende internationale onderzoeksintensieve universiteiten. De universiteit heeft circa 23.000 studenten (uit 110 landen) en 5.500 medewerkers (waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum). De faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Leiden bestaat uit ruim 1.250 wetenschappers, georganiseerd in 8 onderzoeksinstituten, waaronder het Centrum voor Milieuwetenschappen, ook wel het CML genoemd.

De missie van het CML is strategisch, multidisciplinair onderzoek in relatie tot duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en biodiversiteit. De afdeling Industriële Ecologie van het CML heeft uitgebreide expertise in het ontwikkelen van instrumenten voor besluitvorming over duurzame productie en consumptie. Het CML speelt een leidende rol op het gebied van Life Cycle Assessment (LCA) en Multi-Regional Input-Output (MRIO) analyse. Het team heeft een aantal van de meest gebruikte basisbenaderingen, modellen en databases voor LCA en MRIO (mede) ontwikkeld, waaronder de environmentally extended MRIO-database EXIOBASE. Het CML heeft een lange traditie in het verrichten van onderzoek en onderwijs op het multidisciplinaire gebied van de milieuwetenschappen. Het team van medewerkers heeft achtergronden van ecologen, ecotoxicologen, chemische ingenieurs, landbouwingenieurs, natuurkundigen, enz.

Binnen het 1.5° Levensstijlen-project leidt het CML het werk aan kwantitatieve data-analyse om de klimaat- en gezondheidseffecten van veranderende levensstijlen in te schatten met behulp van MRIO-analyse.