Over het 1,5° doel

Wat is de 1,5° doelstelling? 

Langlopend wetenschappelijk onderzoek naar prognoses van de uitstoot van broeikasgassen, klimaatmodellering en beoordelingen van de gevolgen van klimaatverandering voor de aarde en de menselijke samenleving, tonen aan dat het beperken van de opwarming tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau onze beste kans is om de ergste effecten van de klimaatcrisis te verzachten. Het halen van de 1,5°-doelstelling zou de risico's en effecten van klimaatverandering aanzienlijk verminderen, waaronder het instorten van ecosystemen, extreme temperaturen, hevige neerslag, landbouw- en ecologische schade door droogte en zeespiegelstijging.

Het doel "om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2, maar bij voorkeur tot 1,5 graad Celsius" werd in 2015 door 196 regeringen aangenomen als onderdeel van de wettelijk bindende Overeenkomst van Parijs. Maar om het doel te bereiken, moet de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch worden verminderd en moet tegen het midden van de 21e eeuw wereldwijd een nul-emissie worden bereikt.

Volgens op verbruik gebaseerde emissieboekhouding zullen de emissies in landen met een hoog inkomen tegen 2050 met meer dan 90% moeten zijn verminderd. Het venster voor effectieve actie is klein en wordt snel gesloten - als de wereldwijde emissies de komende tien jaar op het huidige niveau blijven, gaat de kans op het halen van de 1,5°-doelstelling verloren.