IMPRESSUM / DISCLAIMER (KENNISGEVING VAN AANSPRAKELIJKHEID)

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101003880.

Contactinformatie:

Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster

Schlossplatz 2, Muenster 48149, Germany

Dr Doris Fuchs

Email: Doris.Fuchs@uni-muenster.de

Inhoud

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door het EU 1.5 DEGREE LIFESTYLES-consortium (hierna het "projectteam" genoemd) en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. Het projectteam neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en vrijblijvend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen door de auteur zonder aparte aankondiging worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Als u informatie op deze website opmerkt waarvan u denkt dat deze moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt, neem dan contact met ons op en wij zullen proberen het probleem op te lossen.

De informatie op deze website geeft niet noodzakelijk de mening van de Europese Commissie (EC) weer.

Referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en zou kunnen voorkomen dat de bezoekers van zijn site deze pagina's bekijken. Als er schade ontstaat door het gebruik van de informatie die daar wordt gepresenteerd, is mogelijk alleen de auteur van de respectieve pagina's aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor posts of berichten die zijn gepubliceerd door gebruikers van discussieborden, gastenboeken of mailinglijsten die op zijn pagina worden aangeboden.

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder de controle van het projectteam staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het includeren van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de standpunten die erin worden geuit.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een website-analysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor website-operateurs en om andere website- en internetactiviteitgerelateerde diensten te leveren. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of als derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen; Als u dit doet, kunt u echter niet alle functies van deze website gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het bovengenoemde doel.

Gegevensbescherming

Het gebruik van aanbiedingen en diensten is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen of e-mailadressen, worden altijd op vrijwillige basis verstrekt. Die gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij willen u erop wijzen dat geen enkele gegevensoverdracht via internet (bijv. e-mailcommunicatie) volledig veilig kan zijn en beveiligingsproblemen kan hebben. Een volledige bescherming van persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang door derden is niet mogelijk. Aanbieders zijn verplicht contactgegevens in het impressum te publiceren. Het gebruik van dergelijke contactgegevens door derden voor het verspreiden van niet-gewenste advertenties of andere commerciële informatie is verboden. De operateurs van deze webpagina behouden zich het recht voor om juridische maatregelen te nemen in het geval dat hen ongevraagde commerciële informatie wordt verzonden, b.v. spammails enz.

Auteursrechten

Het is de bedoeling van de auteur om voor de publicatie geen gebruik te maken van materiaal dat is beschermd door het auteursrecht of, indien niet mogelijk, het auteursrecht van het desbretreffende object aan te gevn. to indicate the copyright of the respective object. Enig probleem met auteursrechtelijk beschermde inhoud die door deze site wordt gebruikt, moet onmiddellijk onder onze aandacht worden gebracht via info@onepointfivelifestyles.eu

Het copyright voor materiaal dat door de auteur is gemaakt, is voorbehouden. or any material created by the author is reserved. Elke verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van het consortium.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorgewezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud geldigheid van de andere delen hierdoor onaangetast.